Ännu ett steg mot förverkligande av ett nytt kommunhus

Det nya kommunhuset i Huddinge föreslås ligga på Paradistorget 4. Slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige den 4 oktober. Foto: White Arkitekter

På dagens möte fattade kommunstyrelsen beslut om inriktning på ett nytt kommunhus. Den föreslagna platsen är i Centrala Huddinge på Paradistorget 4. I det nya kommunhuset ska service för invånarna, hela kommunens tjänstemannaorganisation samt ett nytt bibliotek rymmas.

Efter att flera olika möjliga placeringar har övervägts har kommunstyrelsen fattat beslut om inriktningen att det nya kommunhuset ska ligga på Paradistorget 4, den fastighet där bland annat Sjödalsgymnasiet ligger idag. 

– Det känns väldigt bra att vi har hittat en placering för ett kommunhus som kommer Huddingeborna till nytta med nära service, en mer effektiv och samlad organisation, lägre hyreskostnader och med ett nytt bibliotek i anslutning. Det kommer öka vår attraktivitet som arbetsgivare och bli ett lyft för centrum, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande, Huddinge kommun.

Befintliga hyresgäster på Paradistorget 4 kommer att erbjudas ersättningslokaler. När och hur detta kommer att ske kommuniceras med respektive verksamhet. 

Om allt går som planerat blir inflyttningen i det nya kommunhuset någon gång under 2027.

Kommunen blir huvudman

Huddinge kommun kommer att bli huvudman för det nya kommunhuset, vilket kommer att resultera i både lägre hyra och en snabbare byggprocess.

– Jag är mycket glad över det här beslutet. Det nya kommunhuset kommer bli ett landmärke i Huddinge centrum och en levande mötesplats där Huddinges invånare kan komma i kontakt med kommunen på ett smart och modernt sätt, säger Camilla Broo, kommundirektör i Huddinge och fortsätter:

– Det handlar inte bara om att bygga ett nytt kommunhus, utan om ett nytt arbetssätt. Vi vill skapa effektiva och attraktiva mötesplatser och arbetsplatser för att möta framtidens behov samtidigt som vi säkerställer att vi utför vårt uppdrag. Detta kommer också att stärka bilden av Huddinge kommun som en god, effektiv och attraktiv arbetsgivare. Därför ser jag det som en stor fördel att vi kan samla våra verksamheter för att kunna fullfölja vårt välfärdsuppdrag på bästa sätt.

Slutgiltigt avgörande i kommunfullmäktige

Det slutgiltiga avgörandet sker i kommunfullmäktige den 4 oktober. Under förutsättning att kommunfullmäktige går på samma linje som kommunstyrelsen kommer nästa fas att inledas efter den 4 oktober. Då startar programarbetet, man tar fram ny detaljplan samt bjuder in till samråd.

Ytterligare utredningar ska göras, bland annat ska man se över möjliga platser för en hållbar parkeringslösning.

Total
0
Shares